DVD vs. CD

 

  DVD CD
Diàmetre de disc: 120 mm 120 mm
Gruix de disc: 0,6 mm + 0,6 mm 1,2 mm
Separació de l'espiral: 0,74 micres 0,83 micres
Llongitud mínima entre marques: 0,40 micres 0,83 micres
Llongitud d'ona del làser: 640 nanòmetres (roig) 780 nanòmetres (infraroig)
Capacitat (per capa): 4,7 GB 0,64 GB
Capes per disc: 1, 2 o 4 1

 

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.