L'escàner

El principi de funcionament d’un escàner és la digitalització, és a dir, la conversió d’una informació analògica a dades comprensibles per l’ordinador. Està format per una sèrie de components interns que possibiliten aquest objectiu. Una font de llum va il·luminant, línia per línia, la imatge o document en qüestió, i la llum reflectida a la imatge és recollida pels elements que componen el CCD (Charged-Couple Device) dispositiu que converteix la llum rebuda en informació analògica. Per últim un DAC (Digital-Analog Converter) converteix les dades analògiques en valors digitals. 

Un factor molt important en els escàners és també la resolució. Quan es parla d’una resolució òptica de 600 ppp, estem indicant que el seu dispositiu CCD disposa de 600 elements. En l’actualitat, el mínim són 300 ppp per poder aconseguir un resultat òptim, encara que 600 és una resolució més convenient si volem digitalitzar fotografies. 


TIPUS D’ESCÀNERS:

D’escàners n’hi ha de tres tipus:

L’escàner de mà, són de molt, l’alternativa més econòmica, ja que elimina gran part dels mecanismes que encareixen els dispositius de sobretaula, més concretament el de tracció, ja que és l’usuari qui mou l’escàner sobre la imatge o document a digitalitzar. L’avantatge econòmic i d’estalvi d’espai té en contra la poca fiabilitat del procés, ja que depèn de l’agilitat i pols de l’usuari, i moure l’escàner de forma massa lenta o ràpida pot afectar el resultat final.

Els escàners de sobretaula són l’alternativa més professional i de qualitat, encara que també més cara, i realment són els que més s’estan estenent. El document o imatge es col·loca sobre un vidre davall del qual una lent lluminosa es desplaça, digitalitzant el document. La major complexitat del dispositiu, així com el sistema d’escanejat, li permet obtenir una major qualitat i fiabilitat, encara que com a inconvenients es poden citar el seu major format i preu.

Els últims, els escàners de rodet són una interessant alternativa, a mig camí entre els dos anteriors. Com el seu nom indica, l’escàner utilitza com a mecanisme de tracció un rodet que recull automàticament el document i el digitalitza. La qualitat obtinguda no és tan alta com la dels models de sobretaula, però és una excel·lent opció per a usuaris amb determinades necessitats.

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.