Muntatge d'un PC

 

Quan ja ens em decidit com volem que sigui el nostre ordinador i haguem comprat els components que ens interessen, arriba l'hora d'encaixar-les una amb l'altra per construir l'ordinador.


1er pas. - Preparació:

El millor abans de començar a treballar, es ordenar el lloc de treball. Tindrem de guardar tots els diskettes en una caixa, fer el mateix amb tots els CD-ROM's, guardar tots els manuals junts i posar tots els embalatges i papers que venien amb els components en les seves caixes originals. Mai s'ha de tirar res, per diverses raons: per si alguna cosa no funciona correctament i per si la volem canviar per una altra diferent.

Tenim de posar-nos en un lloc correctament il·luminat, a una bona altura, tenir a mà un tornavís d'estrella i un de pla, una caixa petita on anar deixant els cargols de la caixa, les mans seques i molt netes i unes alicates per treure les plaques metàl·liques de la caixa de l'ordinador.


 


2on pas. -Connexions i configuració de la placa base:

Amb la placa base encara fora de la caixa, començarem a configurar els primers jumpers i muntar els mòduls integrats a la placa base, ja que no tornarem a tenir un accés tant còmode a la placa en altre moment del muntatge. Normalment els únics jumpers que tenim de tocar són els del microprocessador, ja que els demés venen configurats òpticament per defecte. Per això, res millor que el manual de la placa.

3er pas. -Muntar el processador:

Tenim que fer-nos amb el manual de la placa base en el cas que no sigui per BIOS, configurar la velocitat del bus ( 50 MHz, 60, 66, 75, …) i el multiplicador ( x1, 1'5, 2, 2'5, …). El manual de la placa ens sol dir quin dir la configuració més efectiva de cada tipus de processador.

Després d'això, insertarem el microprocessador a la placa. En el nostre cas, utilitzarem un Pentium III, per tant utilitzarem el socket slot 1. El microprocessador s'ha d'insertar de manera similar a un targeta normal, i quedarà fixat gràcies ales guies laterals que inclou la placa base.

Per muntar el ventilador més dissipador, tants sols s'ha de fixar on esta muntat el microprocessador. El dissipador ha d'estar totalment aferrat a la superfície del microprocessador. És bo aplicar una silicona per semiconductors i així afavorir la difusió tèrmica entre ambdós components. El cable de corrent del ventilador s'ha de connectar amb algun que surti de la font d'alimentació o a un dels connectors FAN de la placa que tenen 2 pins.

 

4rt pas. -Muntar la memòria:

Els ordinadors moderns utilitzen mòduls de memòria DIMM de 168 contactes, mentre que si es antic la memòria serà SIMM de 72 contactes. Cada mòdul té una orientació, i ha de fer-se coincidir el pin 1 del mòdul amb el pin 1 del socket.

Els mòduls SIMM tenen 2 possibilitats de connexió: per insersecció vertical o per insercció diagonal. S'ha d'observar que en un dels dos costats té una petita "ruptura" que ha de coincidir a la placa base.

D'altra banda, els mòduls DIMM solament tenen una posició possible. S'han d'insertar amb molta cura ja que son molt llargs, i s'ha de presionar als dos extrems al mateix moment. A diferencia dels SIMM's aquí la "ruptura" la trobem en la part inferior de la memòria, s'anomena "guia".


6è pas. -Muntatge de la placa base a la caixa de l'ordinador:

La instal·lació d'una placa base ATX no suposa molt treball gràcies a l'ordenada col·locació dels seus components.

Aquestes plaques duen un zòcal que duu tots els connectors i que te d'anar col·locada a la part posterior de la CPU. Un cop presentada la placa sobre el lateral de la carcassa del CPU, es té de comprovar que tots els forats coincideixin. En alguns d'aquests forats serà necessari utilitza separadors amb rosca metàl·lica que serviran per subjectar la placa, seguidament, acargolada a la CPU.

En primer lloc es té d'encaixar tots els connectors de la part posterior del PC i després es col·loca la placa en la seva posició final, fixant-la amb els cargols que siguin necessaris.


7è pas. -Muntatge de les unitats:

Quan la placa ja esta fixada a la caixa es tenen de muntar les unitats als forats davanters de la caixa.

Per muntar el CD-ROM buscarem un del forats de 5¼, el farem coincidir amb els forats pels cargols de cada lateral i l'acargolarem (es recomanable posar-hi els 8 cargols per evitar vibracions, 4 a cada costat). S'ha de muntar de forma que quedi a nivell del fontral de la caixa un cop muntada.

Igualment hem de fer amb la disquetera, però aquest cop en un dels forats de 3½ i solament utilitzarem 4 cargols, dos cada costat.

El disc dur s'ha de posar en un forat de la mateixa mida que la disquetera , amb l'excepció que el forat ha de ser sec, és a dir, que no sigui accessible des de l'exterior de la caixa. També el fixarem amb 4 cargols.


7è pas. -Connexió dels cables.

Quan ja tenim tots els dispositius ben col·locats a la torre s'han de connectar. És un processes que necessita de molta atenció, és molt fàcil equivocar-se.


Connexió Font d'alimentació - Placa base

Aquest pas és bastant senzill. Solament s'ha de el cable d'alimentació de la placa base i connectar-lo al connector P8 o P9 de la placa base. Solament té una posició, així que serà difícil equivocar-nos.


Connexió dels LEDs lluminosos, l'altaveu i el botó d'arranc.

Normalment solen ser una sèrie de pins que es distribueixen a la placa davant dels connectors ISA. Aquí arriba el moment de fer ús del manual d'instruccions i assegurar-nos del que fem. Els cables LEDs (power i IDE) i l'altaveu (speaker) generalment són dos cables, un de color i l'altre blanc. El cable de color és el positiu i el blanc el negatiu. Sempre els cables de color estan orientats cap un costat i els blancs al contrari. El cable de color mira al pin 1 d'aquestes patilles. Els connectors per visualitzar l'activitat del disc dur poden estar situats més a l'interior de la placa.

El botó d'arranc solament s'ha de connectar a la placa base al connector Power On o Pwr On, i sol estar a prop dels connectors dels LEDs i l'altaveu.

Provablement trobarem altres connectors addicionals com poden ser el Stanby, el de la clau del teclat o ja el desfasat Turbo.


Connexió dels discs durs i el CD-ROM:

El disc dur i el CD-ROM tenen dos connectors: un d'alimentació (de 4 fils i unes guies per encaixar el connector) i un d'allargat tipus cinta que és el cable de dades (de 50 patilles si la unitat és IDE o de 62 si la unitat és SCSI). De la font d'alimentació surten els tres cables d'alimentació, els grans són pel disc dur i CD-ROM i el petit per la disquetera.

Primer connectarem els cables d'alimentació, com són de connector gran utilitzen els cables amb connector gran. Solament tenen una posició. El cable de cinta té un cable roig (el pin 1) que normalment té d'estar mirant al connector de la corrent. Les noves unitats i els cables nous acostumen atenir una guia que ha d'encaixar, pel que no s'ha de preocupar-se un pel cable roig.

L'altra banda de dades té d'anar a la placa base (si és un cable IDE) o la controladora SCSI (si és un cable SCSI, encara que és possible que la controladora estigui connectada a la placa base)

S'han de posar un cable de dades per canal IDE, és a dir, si hi ha un de mestre i un d'esclau en el mateix canal s'haurà de posar un cable i si hi ha un cable mestre a cada canal es tindrà de posar dos cables. En el cas dels SCSI, tots els dispositius es connecten al mateix cable.


Connexió de la disquetera:

La connexió de la disquetera s'assembla a la del disc dur, amb la única diferencia que el connector de corrent i el cable de dades són més petites. El cable de corrent solament té una posició, i el cable de dades té 4 connectors diferents. La disquetera de 3½ polzades s'ha de connectar al tercer d'aquestos, ja que si et fixes hi ha uns cables que donen la volta. El moment en que els cables donen la volta tenen d'estar entre la disquetera i la placa base.

8è pas. -LES TARGETES D'EXPANSIÓ:

Abans d'instal·lar les targetes tindrem de extreure les xapes que hi ha davant de la ranura d'on volem instal·lar-la. La xapa pot estar acargolada, o bé adherida a la caixa mitjançant uns punts de soldadura. Si és el segon cas, es poden treure les xapes fàcilment i sense doblegar la resta mitjançant unes alicates, enganxant la xapa pel costat superior i movent-la de costat a costat fins que es desenganxi de la torre.

No totes les ranures tenen la mateixa mida. A l'slot AGP o al PCI hi anirà la targeta gràfica, al PCI pot anar també la targeta acceleradora 3D o la controladora SCSI i a la ISA pot anar el mòdem i la targeta de so. Si la targeta és PCI és recomanable instal·lar-la al primer slot PCI, d'on s'obté la màxima velocitat, fiabilitat i compatibilitat.

Per col·locar una targeta d'expansió primer s'ha de col·locar davant de la ranura. Un cop situada s'ha de començar a pressionar, però sense forçar. Si es veu que no entra, el millor es retira-la i tornar a començar. Un cas particular són els slot AGP, que s'han de presionar fins al fons, ja que pot no fer contacte.

Un cop instal·lada la targeta, s'ha de fixar amb els cargols.

9è pas. -ÚLTIMS RETOCS INTERIORS:

Encara poden quedar alguns cables interiors per connectar. Per exemple el d'àudio que va del CD-ROM a la targeta de so, el cable LED d'activitat de la controladora SCSI, el cable connector SPDIF de la Sound Blaster AWE 64 Gold (targeta de so), la connexió SLI de la Voodoo2 (targeta gràfica acceleradora), etc. Aquests detalls s'han d'ultimar avanç de tancar la torre sinó es vol tornar a obrir la torre.

Quan està tot comprovat, es realitza l'operació inversa a d'obertura de la torre i s'acargolen tots el cargols fins deixa la torre completament acabada.

 

10è pas. - LES CONNEXIONS EXTERIORS:

Acabat el muntatge de la torre s'han de connectar els cables de connexió amb els dispositius externs.

· El monitor a la targeta gràfica i la corrent del monitor a un endoll o bé a la mateixa torre, encara que no és gaire recomanable.

· El teclat, si és un connector DIN-5 connectat al seu connector i si és tipus PS/2 s'ha de connectar al seu respectiu connector vigilant no confondres amb el del ratolí.

· El ratolí, si és un connector de 15 fils l'endollarem al connector sèrie amb els mateixos fils però si és PS/2 l'endollarem, al connector PS/2 procurant no confondres amb el del teclat.

· El so, si es volen connectar uns altaveus autoamplificadors es tenen de connectar a l'entrad mini-jack "Speaker Out". Si a més a més volem connectar un micròfon el connectarem a l'entrada mini-jack MIC IN o un cassette/CD extern a l'entrada de mini-jack "Line In".

· La impressora, porta un connector DB-25 de 15 pins i es connecta al port paral·lel.

· El mòdem, utilitza solament un cable estàndard de telèfon de 2 o 4 fils per connectar-se a la xarxa telefònica si és intern, però si el mòdem és extern necessitarem d'un cable adaptador elèctric, un cable telefònic i d'un cable sèrie de mòdem connectat al port sèrie que ens quedi lliure.

· La targeta acceleradora 3D tipus 3Dfx Voodoo, s'ha de connectar la targeta gràfica a l'acceleradora i el monitor a l'acceleradora.

· L'escàner o la unitat ZIP a la controladora SCSI.


11è pas. -L'HORA DE LA VERITAT, EL PRIMER ARRANC:

Quan ja es creu que està tot instal·lat arriba el moment de pressionar el botó d'arranc.
Si suposadament l'ordinador arranca bé i no ens dona cap tipus d'error tindrem de configurar la BIOS. En acabar instal·larem Windows o el sistema operatiu que haguem elegit. Primer tindrem de fer una partició amb FDISK. S'ha de crear una partició primària DOS utilitzant el 100% de l'espai, i després formatejarem el disc amb FORMAT C:. En acabat s'instal·la el sistema operatiu amb disquets o amb el CD-ROM.

En acabar la instal·lació del sistema operatiu, l'ordinador ja està preparat per treballar. Només ens caldrà instal·lar els programes que nosaltres volem oi a gaudir del PC!!

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.