La placa base


La placa és l'element principal de tot ordinador. En ella es troben o es connecten tots els altres aparells i dispositius.

Físicament es tracta d'una planxa de material aïllant (baquelita) , sobre la qual existeix un circuit electrònic que connecta els diversos elements que es troben connectats a ella, els principals són:

· El microprocessador, connectat al zocket.

· La memòria, generalment en forma de mòduls a les connexions DIMM.

· Els slots d'expansió on es connecten les targetes.

· Diversos xips de control, entre elles la BIOS.


TIPUS DE PLAQUES:

De plaques n'existeixen de diferents formes i amb diverses prestacions. Les més típiques són:

· BABY-AT: Han estat les plaques més utilitzades en els últims anys. Són les típiques plaques dels "clònics" des del 286 fins als primers Pentium. Té un mida de 220 x 330 mm. Té el problema de no tenir organitzada la disposició dels components, i això fa que per accedir a la placa sempre s'ha de desmuntar algun element.

· LPX: Són de mida molt similar a les anteriors, però amb la diferencia que els slots per les targetes d'expansió no es troben a la placa, sinó en un connector especial.
D'aquesta manera les targetes queden paral·leles a la placa i són molt útils en els ordinadors de sobretaula amb caixa estreta (menys de 15 cm d'alt), però el seu inconvenient és que solament pot tenir dos o tres slots, per cinc de BABY-AT.

· ATX: És l'estàndard que va en camí de ser l'únic del mercat. Proporciona a la placa una molt bona ventilació i una organització perfecta dels cables, degut a la col·locació dels connectors, gràcies a què es fica el microprocessador a prop del ventilador i els connectors per a discos més a prop dels extrems de la placa.

La diferència amb les anteriors es troba amb els connectors, són alguns més, estan agrupats i tenen els connectors de teclat i ratolí amb clavilla mini-Din, que són molt més petits.
Són les típiques plaques dels Pentium II i III, ja que incorporen un zocal Slot 1, allargat i d'uns 10 cm, mentre que les anteriors utilitzen un zocket tipus 7, quadrat.

· DISSENYS PROPIS: A pesar de l'existència dels estàndards, els grans fabricants, com IBM o Hewlett-Packard, treuen al mercat plaques de mida i formes peculiars.

Porten molts problemes a l'hora de treballar amb elles i voler actualitzar l'ordinador pot suposar gastar-se 5000 pts més amb una caixa nova.

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.