Instal·lació del Windows 98

 

Quan ja tenim l'ordinador preparat per treballar amb ell, arriba l'hora d'instal·lar-li un sistema operatiu. Hem elegit la versió més actual de les versions Windows de la companyia Microsoft, el WINDOWS 98.

El sistema operatiu ens ve en format CD-ROM i inclou un disquet d'arranc que utilitzarem per començar la instal·lació.

Avanç de començar la instal·lació hem de configurar la BIOS, perquè ens utilitzi la unitat de CD-ROM com dispositiu d'arranc per així poder utilitzar el CD-ROM. Per realitzar-ho, només em d'iniciar l'ordinador i polsar les tecles CONTROL+ALT+ESC quan comenci a carregar la memòria. Ja en el seu interior busquem l'apartat on tinguem l'opció de modificar el dispositiu d'arranc i posar en primer lloc la unitat CD-ROM. Guardem els canvis i sortim de la BIOS.


PASOS D'INSTAL·LACIÓ:

1.- Inserim el Disc d'arranc de Win'98 a la unitat de disquets.

2.- Reiniciem l'equip. Al arrancar l'ordinador ja ens apareixerà el menú d'Inici de Win'98.

3.- Inserim el CD-ROM de Win'98 a la unitat de CD-ROM.

4.- Escrivim el número 1 i, a continuació, polsem ENTRAR. S'efectuaran diverses exploracions i, després, apareixerà MS-DOS.

5.- En el símbol del sistema ( C:\ ) s'hem d'escriure la paraula setup, i polsar ENTRAR.
Un missatge ens informarà que el programa d'instal·lació començarà a efectuar comprovacions.

6.- Polsem ENTRAR. Microsoft ScanDisk comprovarà si hi ha errors al disc.

7.- Quan ScanDisk acabi les comprovacions, polsem C (Continuar).
Després s'inicia el programa d'instal·laciói seguidament la instal·lació de Win'98.

8.- Sol queda seguir les instruccions que ens apareixen en pantalla.

SELECCIONAR OPCIONS D'INSTAL·LACIÓ:

Durant la instal·lació de Win'98, l'assistent per la instal·lació pot demanar-nos que seleccionem diverses opcions i li proporcionem certa informació.

· Pantalla Clau del producte:
La Clau del producte és un Codi de lletres i xifres de 25 caràcters que utilitza Windows per certificar la legalitat del producte. Si no la introduïm bé no ens deixarà continuar la instal·lació.

· Pantalla Selecció directori:
El directori és la carpeta on volem instal·lar els arxius. Per defecte el directori és C:\Windows , i si es vol canviar s'ha de clicà a Otro directorio i després Siguiente. A la nova finestra escrivim el directori que nosaltres volem. Si no existeix, l'assistent el crearà.

· Pantalla Opcions d'instal·lació:
Podem personalitzar la nostra versió de Windows si escollim els components que volem instal·lar al disc dur. La pantalla Opcions d'instal·lació ens demana el tipus d'instal·lació que preferim. Podem escollir entre quatre tipus d'instal·lacions:

- Típica: Hem de polsar aquesta si volem instal·lar els components que s'acostumen a instal·lar amb Win'98. És la opció que han d'escollir la major part d'usuaris, si no es domina el tema.

- Portàtil: Hem de polsar aquesta opció si desitgem instal·lar les opcions qu requereixen normalment els ordinadors portàtils.

- Compacta: Hem de polsar aquest botó si volem la instal·lació més petita possible de Win'98. Aquesta opció no instal·larà cap component opcional i si més endavant requerim d'ells els haurem d'instal·lar pel Pannell de control.

- Personalitzada: Hem de polsar aquí si el que volem es escollir nosaltres mateixos els components a instal·lar. Si es coneix el tema i es sap que necessitarem certs components de Windows, segurament aquesta l'opció personalitzada per assegurar-se de que aquestos components s'inclouen a la instal·lació.

· Pantalla Seleccionar components:
Aquesta pantalla ens apareix quan hem escollit l'opció personalitzada en l'apartat anterior. Podem escollir els components que volem instal·lar. La major part de components es mostren a la llista de Components representan grups d'opcions. Per exemple, el component Accessoris conté diverses opcions. Per veure les opcions que conté un component només s'ha de clicà a Detalles.

· Pantalla de Components de Windows:
Aquesta pantalla apareix a continuació de la anterior, així si no em escollit l'opció personalitzada, no ens apareixerà i la instal·lació continuarà. La única informació que ens proporciona aquesta pantalla és la de mostra'ns en pantalla tots els components seleccionats.

· Pantalla d'Identificació:
En aquesta pantalla, podem especificar el nostre nom i una descripció del nostre equip. Si l'equip està connectat a una xarxa, aquesta la identifica davant altres usuaris.

· Pantalla d'Identificació d'ubicació:
Aquí podem seleccionar el país on vivim. El que seleccionem aquí afectarà al DVD. Alguns mitjans DVD estan codificats per una regió especifica, així si volem visualitzar un mitjà d'una altra regió, pot ser que no funcioni correctament.

 

ACABAR LA INSTAL·LACIÓ:

Pràcticament en aquest punt la instal·lació està casi finalitzada. L'ordinador és re-inicia un parell de vegades i configura automàticament el hardware connectat a l'ordinador i el deixa preparat per treballar.

Anterior

(c) 2000 Joan Martínez Jové.